“กลิ่น” ที่เกิดจากวิธีเก็บนมด้วยการแช่แข็ง ผิดปกติหรือไม่
คนรักสุขภาพ
“กลิ่น” ที่เกิดจากวิธีเก็บนมด้วยการแช่แข็ง ผิดปกติหรือไม่             วิธีเก็บนมด้วยการแช่งแข็งนั้น มักจะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกับนมแม่สดใหม่ จนอาจทำให้เด็กทารกบางคนไม่ชอบ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่หัดให้เด็กกินนมก็อาจเริ่มต้นปั๊มนมสดเตรียมไว้ก่อน …