แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท ช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้
คนรักสุขภาพ
แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท ช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้             ทีมศัลยแพทย์จากประเทศออสเตรเลีย ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท จนประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นเทคนิคใหม่ในการผ่าตัดย้ายเส้นประสาท (nerve transfer) ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาขยับแขนและขา …
ดูแลตัวเองไม่ดี เสี่ยงผ่าตัดกระดูกสันหลังซ้ำสอง
คนรักสุขภาพ
ดูแลตัวเองไม่ดี เสี่ยงผ่าตัดกระดูกสันหลังซ้ำสอง             คนที่เคยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมาก่อน ไม่มีสิ่งใดยืนยันได้ว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง เพาะเมื่อดูแลตนเองไม่ดี ไม่ถูกต้อง อาการปวดหลังก็อาจเกิดขึ้นอีกได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ป่วยต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองให้ดีหลังผ่าตัด …
ผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จแล้ว สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
คนรักสุขภาพ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จแล้ว สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง             ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จะเริ่มมีความรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ป่วย ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ …