นมผง ส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด
คนรักสุขภาพ
นมผง ส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด             “นมผง” ในทุกวันนี้ได้มีการผสมสารอาหารหลากหลายอย่างลงไป มีคุณประโยชน์หลายอย่างเทียบเท่าน้ำนมจากแม่ สำหรับนมแม่นั้นสามารถเรียกได้ว่ามีแหล่งสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เนื่องจากทำให้ตัวเด็กได้รับสารอาหารและส่งต่อภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติจากตัวแม่สู่ลูก แต่ในทุกวันนี้คุณแม่มือใหม่ยุค 4.0 …