การเลี้ยงลูกด้วยนมผงสำหรับเด็กหรือจากเต้า คือสิทธิ์ของคุณแม่ที่ต้องเคารพ
คนรักสุขภาพ
การเลี้ยงลูกด้วยนมผงสำหรับเด็กหรือจากเต้า คือสิทธิ์ของคุณแม่ที่ต้องเคารพ             “เมื่อผู้หญิงได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการเปลี่ยนมาให้ลูกกินนมผงสำหรับเด็ก แทนที่น้ำนมจากเต้า ถือเป็นสิทธิ์ของเธอเอง ซึ่งเป็นทางเลือกที่เธอได้ตัดสินใจแล้ว ก็ควรได้รับการเคารพ” ผู้ผดุงครรภ์กล่าว จากคำแถลงใหม่ของราชวิทยาลัยผดุงครรภ์ …