IARC เผย จำนวนผู้ป่วยรักษามะเร็งทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เกือบครึ่งอยู่ในเอเชีย

IARC เผย จำนวนผู้ป่วยรักษามะเร็งทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เกือบครึ่งอยู่ในเอเชีย

IARC เผย จำนวนผู้ป่วยรักษามะเร็งทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เกือบครึ่งอยู่ในเอเชีย

            IARC องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง ได้เปิดเผยรายงานฉบับล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 18.1 ล้านคนทั่วโลก ภายในช่วงสิ้นปี 2018 และจะส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งพุ่งสูงขึ้นถึง 9.6 ล้านคน

ตัวเลขผู้ป่วยรักษามะเร็งดังกล่าว นับว่าเพิ่มขึ้นจำนวนมากหากเทียบกับสถิติในปี 2012 ที่มีจำนวน 14.1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต 8.2 ล้านคน ทำให้นักวิจัยคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้ มีสาเหตุมาจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น โดยประชากรสูงวัยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ผู้ป่วยรักษามะเร็ง มีโอกาศพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

นักวิจัยได้คาดการณ์ตามสถิติล่าสุดชี้ว่า ผู้ป่วยรักษามะเร็งมีโอกาสพบในผู้ 1 ใน 5 คน และผู้หญิง 1 ใน 6 คน โดยจะล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงชีวิต สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น ก็มาจากวิถีชีวิตในสังคมที่มีความมั่งคั่งมากขึ้น ยิ่งกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับสาเหตุเรื่องความยากจน ดังเช่นก่อนหน้านี้

ผลการศึกษาผู้ป่วยรักษามะเร็งดังกล่าว ถูกจัดทำโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรคมะเร็งจำนวน 36 ชนิด ใน 185 ประเทศทั่วโลก โดยทีมวิจัยได้ระบุไว้ว่า ทุกวันนี้วิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งถูกพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก จึงทำให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี

ทวีปเอเชีย มีผู้ป่วยรักษามะเร็งที่ต้องจบชีวิตลงเป็นจำนวนมากที่สุด

โดยผู้ป่วยรักษามะเร็งเกือบครึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกนั้น อยู่ในทวีปเอเชียเป็นหลัก ซึ่งจัดเป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งจำนวนมากที่สุดของโลกในปี 2018 สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็คือ มีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับมีมาตรการป้องกันและวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ไม่ดีพอ เช่น ในประเทศจีน ที่มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งดับสูงมาก แต่คุณภาพการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งยังไม่มีคุณภาพดีพอ

ส่วนโรคมะเร็งชนิดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด ทำให้เสียชีวิตได้มากที่สุดนั้น ก็ได้แก่มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งสำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งทั้ง 3 ชนิดนี้ คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรณีที่มีการตรวจพบทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดนั้น จัดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ที่พบได้สูงที่สุดในผู้หญิงจาก 28 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ จีน ฮังการี เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์

จอร์จ บัตเทอร์เวิร์ธ ตำแหน่งผู้บริหารองค์การการกุศล เพื่อการวิจัยมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร (Cancer Research UK ) ระบุว่า บุหรี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดมากขึ้น ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากบุหรี่เป็นค่านิยมของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและรายปานกลางมากขึ้น เป็นผลมาจากผู้ผลิตบุหรี่โหมทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงโดยเฉพาะ.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.caherbal.com/