คนสูงวัยต้องออกกำลังกายให้ถูกต้อง ช่วยป้องกันข้อเข่าเสื่อมและภูมิคุ้มกันดีขึ้น
ข้อเข่าเสื่อม
คนสูงวัยต้องออกกำลังกายให้ถูกต้อง ช่วยป้องกันข้อเข่าเสื่อมและภูมิคุ้มกันดีขึ้น             นักวิทย์ฯ ระบุว่า หากผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมหันมาออกกำลังกายมากขึ้น อาจช่วยป้องกันระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมสภาพและป้องกันการติดโรคได้ จากผลการติดตามข้อมูลผลสุขภาพของนักปั่นจักรยานทางไกล จำนวน 125 …
ทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อม
ข้อเข่าเสื่อม
ทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อม สถานการณ์ของผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นตามอายุขัย โดยอายุขัยเฉลี่ยปัจจุบันของประชากรโลกส่วนมากจะอยู่ที่ 79 – 80 ปี ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าข้อเข่าเสื่อมจะเกิดกับเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ทว่าในปัจจุบันกลับพบว่ากลุ่มวัยกลางคนขึ้นไปก็มีโอกาศเสี่ยงได้เช่นกัน …