นักวิทย์ฯเผย ชุดตรวจ hiv ได้รับความนิยมสูงและแม่นยำเกือบ 100%
คนรักสุขภาพ
นักวิทย์ฯเผย ชุดตรวจ hiv ได้รับความนิยมสูงและแม่นยำเกือบ 100%             นักวิทยาศาสตร์จากประเทศแคนาดา พบว่าชุดตรวจ hiv ด้วยตนเองมีความถูกต้องและมั่นยำสูงมาก …