ระวัง ผ่าคลอดซ้ำสอง เลือดออกในอันตรายถึงชีวิต
คนรักสุขภาพ
ระวัง ผ่าคลอดซ้ำสอง เลือดออกในอันตรายถึงชีวิต             ทุกวันนี้หญิงไทยนิยมผ่าคลอดติดอยู่ในอันดับ 2 ของโลก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชพบว่า แต่ละปีจะมีสถิติการคลอดประมาณ …