สัญญานเตือน เมื่อวุ้นตาเสื่อมถามหา
คนรักสุขภาพ
สัญญานเตือน เมื่อวุ้นตาเสื่อมถามหา สำหรับอาการที่บ่งบอกได้ทันทีถึงการเกิดวุ้นตาเสื่อมนั้น สังเกตง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ป่วยจะมีอาการผิดปกติในการมองเห็น เช่น มองเห็นจุดดำ เห็นเป็นเส้นดำ เงาสีดำ …