“กลิ่น” ที่เกิดจากวิธีเก็บนมด้วยการแช่แข็ง ผิดปกติหรือไม่

“กลิ่น” ที่เกิดจากวิธีเก็บนมด้วยการแช่แข็ง ผิดปกติหรือไม่

“กลิ่น” ที่เกิดจากวิธีเก็บนมด้วยการแช่แข็ง ผิดปกติหรือไม่

            วิธีเก็บนมด้วยการแช่งแข็งนั้น มักจะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกับนมแม่สดใหม่ จนอาจทำให้เด็กทารกบางคนไม่ชอบ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่หัดให้เด็กกินนมก็อาจเริ่มต้นปั๊มนมสดเตรียมไว้ก่อน จากนั้นก็ให้เติมนมเข้าไปในนมที่ถูกแข็งไว้ทีละน้อย เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้

เอนไซม์ ไลเปส (lipase) คือสาเหตุ ที่ทำให้วิธีเก็บนมแม่ด้วยการแช่แข็งมีกลิ่น

กลิ่นที่เกิดจากวิธีเก็บนมด้วยการแช่แข็งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะน้ำนมแม่จะมีกลิ่นเปลี่ยนแปลงกันไปตามอาหารที่ได้รับประทาน สำหรับกลิ่นที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มักเกิดจากน้ำมันหอมระเหยในอาหาร เช่น น้ำนมแม่กลิ่นกระเพรา กลิ่นน้ำพริกปลาทู หรือกลิ่นเครื่องแกงชนิดต่าง ๆ ที่มักปะปนออกมากับกลิ่นน้ำนมแม่

กลิ่นที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เด็กยังคงสามารถกินได้ดีอยู่ ไม่มีผลเสียแต่อย่างใด ส่วนวิธีเก็บนมด้วยการแช่แข็ง แล้วนำมาละลายเป็นน้ำนมให้ลูกดื่ม ที่มักจะมีกลิ่นหืน ๆ ตามมานั้น ก็เป็นเพราะในน้ำนมแม่ มีเอนไซม์ ที่ชื่อว่า ไลเปส (lipase) เป็นส่วนประกอบอยู่ และแม่แต่ละคนก็มีเอนไซม์ชนิดนี้ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้มีกลิ่นหืนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งเอนไซม์ไลเปสนั้น ถึงแม้จะส่งกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ออกมา แต่มันก็แฝงไปด้วยคุณประโยชน์เช่นกัน คือ

1.ช่วยย่อยให้ไขมันในนมแม่แตกตัว

2.ช่วยทำให้ไขมันแตกตัวออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ทำให้ผสมเข้ากับโปรตีนเวย์ได้ดี

3.ไขมันที่แตกตัวออกมานั้น ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน เอ และดี (ที่ละลายอยู่ในไขมันของนมแม่) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากคุณแม่คนไหนมีมีเอนไซส์ไลเปสอยู่เป็นจำนวนมา ก็จะช่วยย่อยไขมันได้มากในขณะที่เก็บรักษาน้ำนมอยู่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนี้ ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำนมส่งกลิ่นหืนได้ แต่ก็ไม่ได้สร้างความอันตรายแต่อย่างใด เพียงแต่เด็กบางรายอาจไม่ชอบกินเท่านั้น

เมื่อวิธีเก็บนมแม่ด้วยการแช่แข็งมีกลิ่นที่แปลกออกไป

1.ลำดับแรกตรวจสอบวิธีเก็บนมให้ดีก่อน ว่าเครื่องปั๊มที่ใช้ทำความสะอาดดีหรือไม่ ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคทุกวันหรือเปล่า

2.ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำนมต้องปราศจากเชื้อ แต่หากเก็บนมในถุงพลาสติกแล้วมีกลิ่น ให้อลกเปลี่ยนมาเก็บใส่ภาชนะประเภทแก้วแทน

3.ต้องแช่แข็งน้ำนมให้เร็วที่สุดหลังจากปั๊มออกมา หากคิดว่าจะไม่ใช้นมนั้นภายในระยะเวลา 48 ชม.

4.ห้ามแช่แข็งน้ำนมที่ผ่านการละลายแล้ว และน้ำนมที่ผ่านการละลายจากการแช่แข็ง ต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชม.

5.น้ำนมที่เก็บไว้อาจดูดกลิ่นอื่น ๆ ภายในตู้เย็นเข้ามาได้ หากเห็บนมรวมกับอาหารประเภทอื่น ๆ ดังนั้น ต้องปิดอาหารเหล่านั้นให้มิดชิด.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.dumex.co.th