แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง พัฒนาเทคนิคผ่ากระดูกหลังโก่ง รอยแผลเล็ก

แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง พัฒนาเทคนิคผ่ากระดูกหลังโก่ง รอยแผลเล็ก

แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง พัฒนาเทคนิคผ่ากระดูกหลังโก่ง รอยแผลเล็ก

            แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ ระบุว่า ภาวะกระดูสันหลังผิดรูป คือภาวะกระดูกสันหลังมีลักษณะผิดรูปไปจากเดิม ไม่ตั้งตรง คดงอ บิดเบี้ยว จนทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลกับกระดูกสันหลัง ซึ่งเวลามีอาการมากมักจะสังเกตได้อย่างชัดจนจากภายนอก สำหรับกระดูกหลังผิดรูปที่ตรวจพบได้บ่อยนั้น ได้แก่ กระดูกโค้งสองช่วง รูปแบบตัว S และกระดูกโค้งช่วงเดียว รูปแบบตัว C

แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง เผยวิธีรักษาอาการกระดูกสันหลังโก่งยึดติด

แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง เผยว่า แนวทาการรักษากระดูกสันหลังโก่งยึดติดมีหลาลวิธีด้วยกันตามอาการ โดยการใส่เสื้อเกราะดัดหลังนั้น จะเหมาะกับนำมาใช้รักษาผู้ที่มีกระดูกสันหลังผิดรูปไม่มากนัก เพราะเสื้อเกาะที่สวมใส่ไปจะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกผิดรูปมากขึ้น

ส่วนผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดรูปอย่างรุนแรงนั้น แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ได้กล่าวว่า ต้องรักด้วยการผ่าตัด โดยในปัจจุบันนี้ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ของโรงพยาบาลราชวิถี ได้มีการพัฒนาเทคนิคผ่าตัดแผลเล็กขึ้นมา ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ให้บาดแผลขนาดเล็กเพียง 8 เซนติเมตรเท่านั้น

การเข้ารับผ่ากระดูกสันหลังโก่งยึดติด จากแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง จะมีแผลเล็กเพียง 8 ซม.

แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้กล่าวเสริมต่อว่า ทีมแพทย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้มีการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการผ่าตัดด้วยเทคนิคแผลขนาดเล็กขึ้นมา และมีตัวอย่างการผ่าตัดของผู้ป่วยที่เป็นภาวะกระดูกหลังโก่งยึดติดหลายราย

ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบ ที่มีสาเหตุเกิดจากภาวะคุ้มกันตัวเองชนิดหนึ่ง เมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะทำให้ข้อกระดูกสันหลังที่เกิดการอักเสบเริ่มยึดติดและเชื่อมเป็นกระดูกแท่งแนวเดียวกัน จากนั้น ผู้ป่วยก็มีอาการหลังค่อมอย่างรุนแรง จนไม่สามารถเงยหน้า หรือยืดตัวได้อีก จึงต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเทคนิคแผลเล็ก ที่เป็นการผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็กเพียง 8 เซนติเมตร

สำหรับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ แพทย์จะทำการผ่าเลาะกระดูกสันหลังออกมาบางส่วนและปรับมุมกระดูกร่วมกับการใส่สกรูผ่านผิวหนัง เพื่อทำการยึดตรึงกับกระดูกสันหลัง และเนื่องจากเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก จึงทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดจำนวนน้อยและไม่จำเป็นต้องให้เลือดทดทน

ที่สำคัญยังใช้ระยะเวลาการพักฟื้นเพียง 2-3 สัปดาห์ ผู้ป่วยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับวิธีการผ่าตัดแบบปกติ การผ่าตัดจะเปิดแผลยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อทำการตัดกระดูกหลังและวางเหล็กเส้นตามแนวกระดูกสันหลัง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดยาวนาน หรือประมาณ 8-10 ชั่วโมง และใช้เวลาพักฟื้นถึง 1-3 เดือน.