แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท ช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้

แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท ช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้

แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท ช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้

            ทีมศัลยแพทย์จากประเทศออสเตรเลีย ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท จนประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นเทคนิคใหม่ในการผ่าตัดย้ายเส้นประสาท (nerve transfer) ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาขยับแขนและขา จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติได้อีกครั้ง โดยทีมแพทย์จากเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย มีการใช้เทคนิคผ่าตัดใหม่ดังกล่าว กับผู้ใหญ่ตอนต้นที่เป็นอัมพาตจำนวน 13 คน ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง จนทำให้ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวแขนและขาได้ตามปกติ

เทคนิคผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท มีวิธีอย่างไร

จากการประสบความสำเร็จ ในการใช้เทคนิคผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท (nerve transfer) ทำให้ผลงานดังกล่าวถูกติพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ The Lancet โดยบรรดาทีมแพทย์ได้เปิดเผยลงในนิตยสารว่า ได้ทำการผ่าตัดแยกเส้นประสาทที่มีการทำงานผิดปกติ จากกล้ามเนื้อหัวไหล่ หรือแขนท่อนบน จากนั้นนำส่วนปลายประสาท (nerve ending) ที่ได้มา เชื่อมต่อเข้ากับกล้ามเนื้อแขนท่อนล่าง เพื่อช่วยฟื้นฟูการขยับข้อมือ การใช้มือหยิบจับสิ่งของ และการงอข้อศอก

โดยหลังจากที่คนไข้เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท ด้วยเทคนิคใหม่นี้ เข้ารับการทำกายภาพบำบัดอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลารวม 2 ปี พวกเขาเหล่านี้ ก็สามารถกลับมาใช้มือทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้อีกครั้ง เช่น เขียนหนังสือ หยิบเงิน แต่งหน้า ไปจนถึงการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งช่วยยกรับดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้เป็นอย่างมาก

คนไข้ที่เขารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นประสาท จะเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ

นักวิจัยหลายท่านในแวดวงการแพทย์ ต่างก็ให้การยกย่องว่านี่เป็นการทดลองที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุด ในการใช้เทคนิคผ่าตัดลักษณะนี้ โดยการผ่าตัดย้ายเส้นประสาทแบบนี้มีข้อดีคือ ช่วยให้คนไข้ที่เป็นอัมพาตสามารถกลับมาขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติและหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างแม่นจำ ขณะเดียวกัน การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น (tendon transfer) ที่เป็นวิธีผ่าตัดแบบดั่งเดิมนั้น ช่วยในการฟื้นฟูความสามารถในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้

อย่างไรก็ตาม  การผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ายเส้นเอ็นด้วยเทคนิคนี้ ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือแผลผ่าตัดจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และยังต้องใส่เฝือกหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การผ่าตัดไม่ได้รับความนิยม ในขณะที่การผ่าตัดย้ายเส้นประสาทสามารถมุ่งเน้นการรักษากล้ามเนื้อที่เป็นอัมพาตได้โดยตรง และยังสามารถทำได้พร้อมกันทีเดียวหลายจุดในการผ่าตัดต่อหนึ่งครั้ง ซึ่งทำให้คนไข้ใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวน้อยกว่า

และภายในประเทศไทยนั้น ทางด้านอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้กล่าวว่า สามารถผ่าตัดย้ายเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยอัมพาตได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศ โดมีการเปิดเผยข่าวดีไปแล้ว ในช่วงที่ผ่านมา.