อย.เตือน! ยาเบาหวานและยามะเร็งปลอมระบาดหนัก แนะนำก่อนซื้อดูดี

อย.เตือน! ยาเบาหวานและยามะเร็งปลอมระบาดหนัก แนะนำก่อนซื้อดูดี

อย.เตือน! ยาเบาหวานและยามะเร็งปลอมระบาดหนัก แนะนำก่อนซื้อดูดี

            อย.ออกมาตราการคุมเข้มยาปลอมระบาดหนัก ชี้ยาเบาหวาน-มะเร็ง ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น จึงสามารถนำเข้ายาประเภทนี้ได้ เตือนประชาชน ไม่ควรเห็นแก่ยาราคาถูก เพราะอาจเป็นยาปลอมได้

จากกรณีที่มีข่าวค้นพบยามะเร็งและยาเบาหวานปลอมจากจีน ซึ่งถูกส่งขายในไทยเป็นจำนวนมาก เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้ความเห็นว่า ปัญหายาปลอมที่กำลังระบาดหนัก เป็นปัญหาที่ภาครัฐ อย.จึงได้ให้ความสำคัญ โดยออกหลายมาตรการป้องกันและแก้ไข ต่อปัญหายาปลอมของประเทศไทย

จึงสามารถควบคุมปัญหายาเบาหวานและยามะเร็งปลอมจากจีน ไปจนถึงยาปลอมประเภทอื่น ๆ ให้อยู่ในวงจำกัดได้ โดยเฉพาะด่านอาหารและยาทุกด่านทั่วประเทศ ซึ่งได้ออกคำสั่งให้ตรวจสอบยาที่จะนำเข้าประเทศอย่างเคร่งครัด โดยการนำเข้าฯ ยานั้น ผู้นำเข้าฯ ต้องมีใบอนุญาตนำเข้ายาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ประชาชนเสี่ยงได้รับยาเบาหวาน-ยามะเร็งในอัตราที่ต่ำมาก

เนื่องจากยามะเร็ง-ยาเบาหวาน ถือเป็นยาที่อยู่ในการควบคุมพิเศษที่มีให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาศเข้าถึงยากลุ่มนี้ได้ยาก แต่ก็อาจพบเจอได้ เช่น การจัดซื้อโดยสถานพยาบาลเอกชน หรือตามโรงพยาบายเถื่อน

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของยามะเร็ง-ยาเบาหวานปลอม อย.ก็ได้เตือนไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าสถานพยาบาลควรจัดหายากับผู้จัดจำหน่ายที่ไว้ใจได้ และต้องไม่เลือกยาที่มีราคาถูกเกินไป หากเจอราคาที่ถูกจนผิดสังเกตุให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเป็นยาปลอม ซึ่ง

อย.ออกมาตรการตรวจสอบและจับกุมยามะเร็ง-ยาเบาหวานปลอม อย่างสม่ำเสมอ

อย.มิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหายามะเร็ง-ยาเบาหวานปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมกับจับกุมผู้ผลิต/ผู้ขาย/และผู้นำเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปีที่ผ่านมา อย.สามารถจับกุมผู้ต้องหายาปลอมรายใหญ่ ได้ถึง 20 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นความผิดจากการลักลอบนำเข้า 16 ราย และผู้จำหน่ายที่กระทำผิดกฎหมาย จำนวน 4 ราย

นอกจากยามะเร็ง-ยาเบาหวานปลอม ที่ทาง อย.ยึดได้แล้ว สถิติชี้ให้เห็นว่ายาที่จับได้สูงสุด คือกลุ่มยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศปลอม ซึ่งยาประเภทนี้ในปัจจุบันมีราคาแพง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ยาก เช่น ยา Sildenafil และยา Tadalafil  ซึ่งทาง อย.เคยขอความร่วมมือผู้ผลิตให้ลดราคายาลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ผล

จึงทำให้มีการผลิตยาลอกเลียนแบบยาต้นแบบออกมาจำนวนมาก โดยใช้วิธีการลักลอบขายตามท้องตลาด ไปจนถึงแผงลอยทั่วไป โดยทาง อย.ตะคอยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง