หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟูร่างกายเด็กหลังผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟูร่างกายเด็กหลังผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟูร่างกายเด็กหลังผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            หุ่นยนต์กายภาพบำบัดสุดอัจฉริยะ Robotic หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Robotic – Assisted Walking Therapy for Children เป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถช่วยเหลือเด็ก ที่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านกล้ามเนื้อขาให้เดินเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหุ่นยนต์ชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาล่าสุดมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หุ่นยนต์ชนิดนนี้ จัดเป็นเครื่องมือที่มีสามารถช่วยฝึกพัฒนาด้านการใช้กล้ามเนื้อต่าง ๆ ในรูปแบบการเดิน สำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนล้า หรือเด็กที่ประสบอุบัติเหตุรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อก่อนการฝึกเด็กเหล่านี้ค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากเด็กไม่สามารถลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้การฝึกหัดเดินทำได้ยาก เด็กรู้สึกหวาดกลัวกับอาการเจ็บ กังวล และเกร็ง จนทำให้ไม่กล้าลองเดินด้วยตนเอง ส่งผลให้การรักษาเผชิญกับความยากลำบาก

จุดเด่นของหุ่นยนต์กายภาพบำบัด Robotic

เมื่อหุ่นยนต์ Robotic เข้ามาทำกายภาพบำบัดให้นั้น สามารถช่วยให้เด็กลดแรงน้ำหนักการเดินลงได้ เด็กจึงลงน้ำหนักบริเวณกล้ามเนื้อขาได้เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน เด็กบางรายที่ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนสะโพกได้ หุ่นยนต์ robotic ยังสามารถช่วยกำหนดแนวทางการเดินอย่างถูกต้องได้ ช่วยให้เด็กมีความกล้าก้าวเดิน ก้าวขา หรืองอขาได้มากขึ้นเป็นต้น

จากผลการศึกษาระยะเวลาการเดินของเด็กแต่ละคน พบว่าใช้ระยะเวลาการฝึกเดินเพียง 8-12 ครั้ง โดยเด็กแต่ละคนสามารถฝึกเดินเพียง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลาการฝึกเพียง 30 นาทีต่อครั้งเท่านั้น เพื่อให้เด็กนำรูปแบบจากการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ไปใช้ฝึกเดินต่อได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยระยะเวลาแค่ไม่กี่วัน ก็สามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเด็กได้รวดเร็วกว่าการฝึกเดินแบบธรรมดา

หุ่นยนต์ Robotic ช่วยให้เด็กไม่คิดว่ากำลังถูกรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดอยู่

ความพิเศษของหุ่นยนต์ Robotic ยังช่วยให้เด็กสามารถทำกายภาพบำบัดได้อย่างเพลิดเพลิน เนื่องจากมีโปรแกรมเกมส์ถูกติดตั้งเอาไว้ ซึ่งเกมส์จะได้รับการฉายขึ้นสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เด็กไว้เล่นควบคู่ไปกับการทำกายภาพ ทำให้ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้อยากออกกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายไม่รู้สึกเบื่อหน่ายไปกับการทำกายภาพและช่วยย่นระยะเวลาการรักษาได้ดี

หุ่นยนต์ Robotic นอกเหนือจากการช่วยทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในร่างกายผู้ป่วยเด็กจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของระบบสมอง ไขสันหลัง ไปจนถึงกระดูกและกล้ามเนื้อ อันเนื่องมากจากโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง หรือไขสันหลัง รวมถึงผลการทบในกรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็ก ให้มีกำลังใจสำหรับการต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.themoveclubptclinic.com/