วิธีใช้งานชุดตรวจ hiv อย่างถูกต้องทั้ง 2 แบบ

วิธีใช้งานชุดตรวจ hiv อย่างถูกต้องทั้ง 2 แบบ

วิธีใช้งานชุดตรวจ hiv อย่างถูกต้องทั้ง 2 แบบ

            ชุดตรวจ hiv ในปัจจุบันนี้ สามารหาซื้อมาใช้งานเองได้ เนื่องจากทาง อย.ได้ปลดล็อคให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้แล้ว เพื่อลดภาระการเข้าตรวจตามสถานพยาบาลทั้งหลาย ซึ่งการซื้อชุดตรวจมาใช้เองนั้น โดยหลัก ๆ แล้ว ก็มีทั้งการเจาะเลือดนิ้วมือ การตรวจเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้ม หรือบริเวณเหงือก ทั้ง 2 วิธีนี้ มีการตรวจที่แตกต่างกัน

1.ชุดตรวจ hiv แบบเจาะเลือดนิ้วมือ ให้ความแม่นยำสูงสุด

สำหรับชุดตรวจ hiv แบบนี้ สามารถทดสอบได้ด้วยการเจาะเลือดบริเวณนิ้วมือ มีลักษณะคล้ายกับการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งวิธีการนั้น ก็เพียงแค่เจาะปลายนิ้วมือ จากนั้นนำตัวอย่างเลือดที่ได้มาหยุดลงบนแผ่นตรวจ เสร็จแล้วส่งแผ่นตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ หรือคลินิก โดยผลการตรวจเลือดนั้นจะทราบได้ในระยะเวลาประมาณ 7 วัน และผลการตรวจนั้นจะมีความแม่นยำมากถึง 99.9%

2.เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม หรือเหงือก ชุดตรวจ hiv แบบนี้ มีความแม่นยำรองลงมา

วิธีการตรวจหาเชื้อ hiv แบบนี้ ให้นำก้านสำลีเช็ดที่บริเวณเหงือก หรือบริเวณกระพุ้งแก้ม จากนั้นเก็บก้านสำลีลงไปในหลอดที่บรรจุมากับชุดตรวจ ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงให้ทราบผลภายในระยะเวลา 20 นาที โดยการตรวจหาเชื้อ hiv รูปแบบนี้ จะให้ความแม่นยำอยู่ที่ 92%

ข้อควรระวังในการซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้ด้วยตัวเอง

เมื่อต้องการซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้งานด้วยตนเอง ก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน วิธีอ่านค่าการตรวจอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ในกรณีที่ใช้เครื่องตรวจไม่ถูกต้อง เช่น อ่านค่าจากชุดตรวจผิด ใช้ตรวจผิดเวลา หรือแม่แต่การตรวจเพียงครั้งเดียว ก็ไม่อาจยื่นยันผลการตรวจได้แน่ชัด 100%

นอกจากนี้แล้ว การซื้อชุดตรวจมาหาเชื้อด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับคำที่ดีแนะจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ยังอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจคน ๆ  นั้นมากขึ้นไปด้วย หากพบว่าตนเองติดเชื้อ แต่ก็มีข้อดีคือสะดวก ไม่ต้องเดินทาง และหาซื้อมาใช้ได้ง่าย

ทั้งนี้ หากใช้ชุดตรวจดังกล่าวแล้วพบว่าเกิดปฏิกิริยา (reactive) ผู้นั้นต้องส่งไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการ ที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้อีกครั้งหนึ่งเสมอ ไม่ควรตรวจเพียงครั้งเดียว แล้วเข้าใจว่าตัวเองติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อไม่เอง เนื่องจากชุดตรวจนั้น เป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น

ส่วนวิธีการตรวจแบบที่กล่าวมานั้น ผู้ใช้งานก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับอาการ หรือความเสี่ยงที่เป็นอยู่ และควรศึกษาหาข้อมูล ทำความเข้าใจให้ดีก่อน เพื่อผลการตรวจที่ได้ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยำของผลตรวจมากที่สุด เนื่องจากนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้มีความเสี่ยงได้เลือก แต่ถ้าต้องการความชัวร์จริง ๆ ก็แนะนำให้เจาะเลือดตรวจกับผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด.