วิธีรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยไม่ต้องเจ็บตัว

วิธีรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยไม่ต้องเจ็บตัว

วิธีรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยไม่ต้องเจ็บตัว

            ในอดีตที่ผ่านมา การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หากผู้ป่วยไม่สามารถรักษาตัวให้หายขาดได้จากการใช้ยา หรือการทำกายภาพบำบัดแล้ว คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นวิธีการการผ่าตัดเพื่อรักษา ซึ่งในอดีตนั้น การผ่าตัดมักจะส่งผลทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่บนร่างกาย ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างกระดูกสันหลัง

นอกจากนี้ การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยวิธีการผ่าตัด ยังก่อให้เกิดรอยแผลเป็นกับผู้ป่วย ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นสาเหตุของการปวดหลังเรื้อรังหลังการผ่าตัด หรือที่เรียกกันว่า “ Failed back Syndrome ”

ซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันนี้ ที่การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ถูกพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างมาก และมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากใช้การผ่าตัดผ่านกล้องกำลังขยายสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่อง X-ray ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาช่วยในช่วงระหว่างการผ่าตัด ซึ่งจะทำให้รักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยวิธี Nucleoplasty

สำหรับการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยวิธี Nucleoplasty จัดเป็นการผ่าตัดขนาดเล็กรูปแบบหนึ่ง โดยการใช้เข็มฝังเข้าไปในหมอนรองกระดูกของผู้ป่วย จากนั้นจะปล่อยคลื่นวิทยุผ่านเข็ม ที่ก่อให้เกิดความร้อนบริเวณปลายเข็ม ส่งผลให้หมอนรองกระดูกเกิดการสลายไปส่วนหนึ่ง (ประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร)

ผลของการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ที่เกิดขึ้นคือ แรงดันในหมอนรองกระดูกผู้ป่วยจะลดลงอย่างมาก ซึ่งจะไปลดการกดทับเส้นประสาท อันเป็นสาเหตุของการปวดหลัง, อาการปวดหลังร้าวลงขา ไปจนถึงอาการปวดคอ หรือปวดคอร้าวลงมาที่แขน

ประโยชน์ของการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยวิธี Nucleoplasty

1.การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยวิธี Nucleoplasty จัดเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive) โดยการใช้เครื่อง Fluoroscope เข้ามาตรวจจับตำแหน่งในการผ่าตัด ซึ่งวิธีการรักษาแบนี้ มีข้อดีคือ ไม่ให้ผู้ป่วยดมยาสลบ

2.ช่วยลดระยะเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

3.การฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จนสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ทันที หรือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืน เท่านั้น

4.การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยวิธี Nucleoplasty จะช่วยลดอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ซึ่งจะทุเลาลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนใหญ่ จะหายจนเป็นปกติภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์เท่านั้น.