วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อผ่าตัดหมอนรองกระดูกเสร็จแล้ว

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อผ่าตัดหมอนรองกระดูกเสร็จแล้ว

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อผ่าตัดหมอนรองกระดูกเสร็จแล้ว

            ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปจะลุกขึ้นยืนและฝึกเดินได้ในวันที่ 2 หรือ 3 พร้อมกับมีการถอดสายสวนปัสสาวะและสายระบายเลือดออก ใน่ช่วงนี้ ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านได้ แต่ถึงแม้จะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านได้แล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วย เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีพร้อม จนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง หลังจากผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนเอวทั่วไปเสร็จแล้ว

1.สัปดาห์ที่หนึ่ง  – หลังจากผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนเอวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอยู่ที่บ้านได้ ในช่วงสัปดาห์แรกให้ผู้ป่วยสวมอุปกรณ์พยุงหลังหรือคอ (Brace) และใช้ไม้เท้า พยายามเดินในบริเวณบ้านบ่อย ๆ พร้อมกับเพิ่มระยะทา และเวลาในการเดินขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนข้อควรระวังคือไม่ควรนั่งเกิน 20 นาที เวลาขึ้นลงบันได้ต้องเกาะราวให้มั่นเสมอ รับประทานยาและดูแลผลตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

2.สัปดาห์ที่สอง – ในช่วงนี้ผู้ป่วยจะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น เดินได้ไกลขึ้น บ่อยขึ้น แต่ก็ต้องหยุดพักเป็นระยะ ๆ เวลารู้สึกเมื่อยและเพลีย หลีกเลียงการยกของที่มีน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม ซึ่งผู้ป่วยที่ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วและไม่มีอาการปวด ก็สามารถขับรถเป็นระยะทางใกล้ ๆ ได้แล้ว แต่อาจต้องนัดแพทย์ตรวจประเมินร่างกายหลังผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอ

3.สัปดาห์ที่สาม – เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่สามหลังจากผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนเอว ในผู้ป่วยที่มีอายุไม่มากร่างกายจะสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว อาจไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดิน หรือสวมใส่อุปกรณ์พยุงตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้ป่วยในช่วงนี้ อาจเริ่มต้นทำงานบ้านเล็กน้อยได้ แต่ก็ไม่ควรยกของที่มีน้ำหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม

4.สัปดาห์ที่สี่ – ผู้ป่วยช่วงนี้ จะมีระยะเวลาการเดินที่เพิ่มมากขึ้นและใกลขึ้น อาจเริ่มต้นออกกำลังกายเบา ๆ ควบคู่กับการทำงานบ้านควบคู่ได้เพิ่มมากขึ้น ขับรถได้ระยะทางที่ใกลและนานขึ้น ส่วนไม้เท้านั้น ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์พยุงหลังหรือคอตามที่แพทย์แนะนำแทน

กิจกรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ หลังจากผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนเอว

1.กิจกรรมที่ควรทำ – หลังจากเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนเอว ผู้ป่วยควรเดินออกกำลังกาย และมีการเพิ่มระยะทางในแต่ละวันให้มากขึ้น ควรเลือกสวมรองเท้าที่มีส้นหนาหนุ่ม เพื่อนำมาใช้รองรับกระแทกในขณะเดิน หรือออกกำลังกาย แต่หากมีอาการหลังตึง ก็ให้ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ เพื่อยึดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

2.กิจกรรมทีควรงดเว้น – หลีกเลี่ยงการปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องก้มตัวสุด หรือแอ่นหลังสุดเป็นประจำ ก้มหลังยกของ หากต้องก้มหลังเก็บของให้เปลี่ยนมาใช้วิธีย่อเข่าแทน ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ เวลานั่งทำงานบนฟูกที่มีความอ่อนนุ่ม จะทำให้หลังคอได้ จึงต้องมองหาโอกาสในการเดินปรับเปลี่ยนอิริยาบถทุก ๆ 1 ชั่วโมงต่อวัน.

ขอแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ https://www.s-spinehospital.com/