รักษาด้วยกายภาพบำบัด กับ 5 ความผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย

รักษาด้วยกายภาพบำบัด กับ 5 ความผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย

รักษาด้วยกายภาพบำบัด กับ 5 ความผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย

วิธีการรักษาด้วยกายภาพบำบัด จึดเป็นการบำบัดรักษาและช่วยฟื้นฟูให้กับผู้ที่มีอาการผิดปกต่าง ๆ ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การรักษาตามการบำบัด และฟื้นฟู ดังต่อไปนี้

1.กายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ

-ช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยกายภาพบำบัด

-ช่วยลดการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่เกิดความผิดปกติ (immobilization) ด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงต่าง ๆ ถ้ายังจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่อง

-ให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดการใช้งานบริเวณที่เกิดการอักเสบ

-ช่วยปรับท่าทางและแนะนำการใช้งานของกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

2.กายภาพบำบัด เพื่อการรักษาและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

-กระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแต่มัด หรือกลุ่มกล้ามเนื้อ ด้วยการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

-กระตุ้นการออกกำลังกายให้มาก พร้อมกับช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

-ให้คำแนะนำในการเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีถูก โดยที่ปราศจากอาการเจ็บปวดเพิ่มเติม

3.กายภาพบำบัด เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

-ใช้เทคนิครักษาเฉพาะทาง เพื่อฝึกความรู้สึกของมวลกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ให้สามารถกลับมาทำงานอย่างถูกต้องได้ หลังจากที่เกิดการบาดเจ็บ จนส่งผลให้ร่างกายตอบสนองด้วยการชดเชยแบบต่าง ๆ ขึ้นมา

-ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานและทักษะการใช้งานของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง แบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละท่าทางการเคลื่อนไหว

-ช่วยปรับท่าทางการทำงานของกล้ามเนื้อให้ถูกวิธี พร้อมกับช่วยสอนให้ผู้ป่วยสามารถนำกลับไปฝึกได้ด้วยตนเอง เพื่อความต่อเนื่องของกาบำบัดรักษา

-ช่วยกระตุ้นการออกกำลัง ในท่าทางเฉพาะเจาะจงของกิจกรรมนั้น ที่ผู้ป่วยไม่สามารถกระทำได้ ไม่ว่าปัญหานั้นเกิดจากภาวะการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ หรือเกิดจากอาการเจ็บปวด อันเกิดจากภาวะการอักเสบเนื่องจากการใช้งานหนัก หรือเล่นกีฬา

4.กายภาพบำบัด เพื่อการรักษาและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

-ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพโครงสร้างของร่างกาย, ให้ความรู้ในการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูกอย่างถูกต้อง

-ช่วยวางแผนการออกกำลังกาย ด้วยการทดสอบสมรรถนะมวลกล้ามเนื้อ ก่อนนำมาปรับแนวทางและรูปแบบการออกกำลังกาย ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยต่าง ๆ เช่น ความหนัก, จำนวนครั้ง, ความถี่ของการออกกำลังกาย เป็นต้น

-ช่วยให้ความรู้ เรื่องดูแลกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลัง หรือระหว่างการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน หรือการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง

-ช่วยให้คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงต่าง ๆ ที่มีความจำต้องใช้งาน โดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อกล้ามเนื้อที่ถูกจำกัดการใช้งานจากอุปกรณ์ช่วยพยุง

-ช่วยให้แนะนำ เพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนทางร่างกายแบบง่าย ๆ ให้สามารถเฝ้าระวังตนเองในการออกกำลังกาย หรือขณะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ