ระวัง ผ่าคลอดซ้ำสอง เลือดออกในอันตรายถึงชีวิต

ระวัง ผ่าคลอดซ้ำสอง เลือดออกในอันตรายถึงชีวิต

ระวัง ผ่าคลอดซ้ำสอง เลือดออกในอันตรายถึงชีวิต

            ทุกวันนี้หญิงไทยนิยมผ่าคลอดติดอยู่ในอันดับ 2 ของโลก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชพบว่า แต่ละปีจะมีสถิติการคลอดประมาณ 8,000-9,000 ราย ซึ่งเกือบร้อยละ 50 ล้วนเป็นการผ่าตัดทำคลอดแทบทั้งสิ้น

แพทย์จึงได้ให้คำแนะนำว่า หญิงตั้งครรภ์หากไม่มีความจำที่ต้องผ่าคลอดจริง ๆ การคลอดด้วยวิธีปกติคือสิ่งดีที่สุด นั่นเป็นเพราะ ทางโรงพยาบาลตรวจพบปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดทำคลอดมากขึ้น เช่น ปัญหาพังผืดในช่องท้องจากการผ่าตัด หรือเกิดการปริแตกของแผลผ่าตัด ซึ่งหากผ่าตัดซ้ำจุดเดิมอาจเลือกออกในเสียชีวิตได้

หากมีความจำเป็นผ่าคลอดจริง ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด

แพทย์เผยว่า วิธีดูแลตัวที่ดีสำหรับสตรีผู้มีความจำเป็นผ่าคลอด คือต้องเว้นระยะการตั้งครรภ์บุตรอย่างต่ำ 1-2 ปี เพื่อให้บาดแผลผ่าตัดหายดีเสียก่อน เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ควรรีบไปพบแพทย์ฝากท้องทันที เพื่อทำการประเมินอายุให้แม่นยำและประเมินถึงความเสี่ยงที่จะได้จากการผ่าตัด

ทั้งนี้ ยิ่งผ่าคลอดบ่อยเท่าไหร่ ก็จะได้รับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น โดยที่แต่ละคนจะได้รับความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป จึงไม่สามารถกำหนัดได้ชัดเจนว่า จะทำการผ่าตัดทำคลอดได้อีกกี่ครั้ง แต่เมื่อเลือกผ่าตัดครั้งแรกแล้ว นั่นเท่ากับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะได้รับจากการผ่าตัดครั้งต่อไป

คลอดด้วยวิธีธรรมชาติมีข้อดีมากกว่าการผ่าตลอด

คุณแม่ที่เลือกคลอดด้วยวิธีธรรมชาติหลายอย่างที่มากกว่าการผ่าคลอด เช่น สามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วหลังคลอด มีแผลน้อยแค่บริเวณฝีเย็บเท่านั้น ส่วนผลดีต่อเด็กก็มีไม่แพ้คุณแม่เช่นกัน อาทิ การพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะตัวเด็กได้รับโพรไบโอติกส์ ในระหว่างขั้นตอนการคลอด

นอกจากนี้แล้ว เด็กที่เกิดจากการผ่าคลอดโดยส่วนมาก ล้วนต้องพบเจอกับภาวะหายใจเร็วมากกว่าเด็กที่เกิดจากการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ เนื่องจากน้ำในปอดไม่ได้ถูกรีดออกมา ในขณะตัวเด็กผ่านทางช่องคลอด ซึ่งแตกต่างจากเด็กที่คลอดด้วยวิธีปกติ

มีปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่ส่งผลให้อัตราผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แพทย์เผยว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันที่ส่งผลให้อัตราผ่าคลอดเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การตั้งครรภ์ช้าลง เพราะเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ความแข็งแรงของร่างกายลดน้อยลง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง