ยกของหนัก เสี่ยงเข้ารับการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ยกของหนัก เสี่ยงเข้ารับการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ยกของหนัก เสี่ยงเข้ารับการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

            ข้อมูลจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยว่าการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ถึงแม้จะมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หลัก แต่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนวัยหนุ่มสาวได้เช่นกัน หากมีพฤติกรรมยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม นั่งหรือยานทำงานด้วยท่าที่ไม่ถูกอริยาบท ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดหมอนรองกระดูกไวขึ้น โดยเฉพาะโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ผู้มีความเสี่ยงต้องเข้ารับการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ปกติแล้วผู้สูงอายุมักเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นส่วนใหญ่ แต่คนวัยหนุ่มสาวก็สามารถเข้ารับการรักษาได้เช่นกัน หากมีกิจกรรมที่เร่งให้เกิดความเสี่ยมสภาพของหมอนกระดูก เช่น ยกของหนัก ด้วยท่าทางไม่เหมาะสมอยู่เป็นประจำ ยืนทำงานเป็นเวลานาน ๆ ด้วยท่าทางไม่ถูกสริระ ประสบอุบติเหตุที่กระกบกระแทกรุนแรงต่อกระดูกสันหลัง การออกกำลังกายอย่างหักโหม หรือมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติ

แพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา ให้ข้อมูลว่า อาการที่สังเกตุเห็นได้ ของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในผู้ป่วยแต่ละราย อาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถูกกดทับเป็นหลัก หากเกิดการกดทับที่เส้นประสาทบริเวณคอ ก็จะมีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หรือปวดร้าวลงไปยังแขนขาข้างใดข้างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ยังมักมีอาการชา แขนและขาอ่อนล้าร่วมด้วย

แต่ถ้าเกิดการกดทับเส้นประสาทบริเวณส่วนเอว ส่วนเอวของผู้ป่วยก็มักจะมีอาการปวดร้าวตั่งแต่ช่วงเอว ลงไปยังสะโพกและขา จนทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง กระดกข้อเท้า หรือนิ้วโป้งเท้าไม่ขึ้น ในรายที่มีอาการรุ่นแรงมักมีอาการชารอบ ๆ ก้นเกิดขึ้นด้วย ซึ่งทำให้การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลำบาก

วิธีการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

สำหรับวิธีการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในผู้ป่วย ก็สามารถทำได้หลากหลาย แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความรุ่นแรงของอาการที่เป็นอยู่ด้วย โดยเริ่มจากการพักการใช้งาน หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก หรือกิจกรรมที่ต้องใช้งานส่วนคอและเอวรุนแรง ร่วมกับการรับประทานยา เพื่อลดการอักเสบที่เกิดขึ้น หรือการทำกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาการพักฟื้นประมาณ 1-3 เดือน ในรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงก็อาจต้องเข้ารับการผ่าตัด ขึ้นอยู่ดุลพินิจของแพทย์เป็นหลัก

หากไม่อยากเข้ารับการรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ก็ต้องเริ่มจากการดูแลและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ ไม่ยากของหนักและยกในท่าทางเดิมบ่อย ๆ มากเกินไป ควรปรับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ ควบคู่กับการทำกายบริหาร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อต้นคอ หลัง และหน้าท้อง

ควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไป หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่มวนที่มีการเผาไหม้ เนื่องจากจะทำให้ออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงหมอนรองกระดูกลดลง จนเร่งให้เกิดกระบวนการเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ที่สำคัญเลยหากพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ ควรรีบเข้าพบแพทย์โดยด่วนที่สุด เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง.