ผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จแล้ว สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

ผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จแล้ว สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

ผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จแล้ว สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

            ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จะเริ่มมีความรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ป่วย ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้เวลาถึง 4-8 สัปดาห์ กว่าที่ร่างกายจะพร้อมกับไปใช้ชีวติได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวผู้ป่วย รวมถึงลักษณะของงานที่ทำ และชนิดของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ สิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ด้วยความรวดเร็วที่สุด คือการเลือกทำกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ต่อการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย

กิจกรรมที่ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ควรทำ

1.หลังเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ให้ออกกำลังกายโดยการเดิน โดยการเพิ่มระยะการเดินให้มากขึ้นในแต่ละวัน ก็จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาเดินตามปกติได้ไวที่สุด

2.สวมรองเท้าที่ออกแบบมาให้ส้นมีความหนานุ่ม เพื่อรองรับการกระแทกในขณะเดินออกกำลังกาย

3.เมื่อแผลจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังหายดีแล้ว แต่ยังคงมีอาการเกร็งและตึงที่หลัง ให้ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ เพื่อยืดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรง

กิจกรรมที่ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไม่ควรทำ

โดยส่วนมากแล้ว หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จสิ้น แพทย์จะให้คำแนะนำ ว่าให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลต่อกระดูกสันหลัง ดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมทุกอย่าง ที่ต้องก้มตัวสุด หรือต้องแอ่นหลังสุดเป็นประจำ

2.ไม่ควรก้มหลังยกของ หรือก้มหลังเก็บของ ให้เปลี่ยนมาใช้วิธีย่อเข่าแทน

3.ควรเว้นระยะจากการยกของหนักมากเกินกำลังรับไหว

4.ไม่ควรอยู่ในที่ซึ่งมีการสั่นสะเทือนนานเกินไป

5.ไม่ควรนั่งนาน ๆ โดยเฉพาะการนั่งลงบนที่ ซึ่งมีความอ่อนนุ่มจนทำให้หลังโค้งงอ หรือหากงานที่ทำจำเป็นต้องนั่งตลอดทั้งวันไม่มีทางเลือก ก็ควรหาโอกาสเดินเปลี่ยนอิริยาบถทุก 1 ชั่วโมง

หลังเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง สามารถขับรถได้หรือไม่?

หลังจากผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง มีอาการทุเลาลงบ้างแล้ว ก็สามารถขับรถได้ โดยส่วนมากผู้ป่วยจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ก็เริ่มขับรถได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถขับได้ไกลขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถต่อเนื่องระยะทางยาว หรือหากมีความจำเป็น ก็ควรพักร่างกายพร้อมกับเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะทุก 1-2 ชั่วโมง