นักวิทย์ฯเผย ชุดตรวจ hiv ได้รับความนิยมสูงและแม่นยำเกือบ 100%

นักวิทย์ฯเผย ชุดตรวจ hiv ได้รับความนิยมสูงและแม่นยำเกือบ 100%

นักวิทย์ฯเผย ชุดตรวจ hiv ได้รับความนิยมสูงและแม่นยำเกือบ 100%

            นักวิทยาศาสตร์จากประเทศแคนาดา พบว่าชุดตรวจ hiv ด้วยตนเองมีความถูกต้องและมั่นยำสูงมาก ทำให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้งาน พร้อมกับให้คำเตือนว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนที่ช่วยยืนยัน ว่าการตรวจเชื้อเอดส์ด้วยตนเองสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ได้

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอวไอวีที่เป็นตัวการทำให้เกิดโรคเอดส์นั้น ต้องมีการดำเนินงานในที่สำนักงานของแพทย์ หรือในคลินิกโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์เป็นหลัก ทว่าหลายประเทศก็ได้มีการอนุมัติให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อเอดส์ได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยใช้ชุดตรวจ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาอนุมัติให้ใช้ชุดตรวจเอดส์ด้วยตนเอง

แม้การซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้งานเองมีความส่วนตัวสูง แต่ก็มีข้อด้อยเช่นกัน

ด็อกเตอร์นิติกา แพ้นท์ ไพน์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย McGill University ในเมือง Montreal ประเทศแคนาดา ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาจำนวน 21 ชิ้น ที่ได้มีการจัดทำมาในช่วงก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับกระบวนการตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเอง

โดยค้นพบว่าชุดตรวจ hiv ได้รับความนิยมจากผู้คนในวงกว้าง ด็อกเตอร์นิติกา แพ้นท์ ไพน์ นักวิจัยได้เผยต่อผู้สื่อข่าววีโอเอว่า มีผู้คนมากมายที่มีความต้องการใช้ชุดตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเอง เพราะพวกเขายอมรับวิธีการตรวจในรูปแบบนี้ ซึ่งการตรวจหาเชื้อเอดส์ในสถานบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ มีข้อด้อยอยู่หลายอย่าง เช่น อาจใช้ระยะเวลานานกว่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า หรืออาจเสี่ยงถูกตั้งขอครหาและถูกสังคมรังเกียจ

การซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้เองที่บ้าน ถึงแม้มีความเป็นส่วนตัวสูงกว่าตรวจในสถานบริการทางการแพทย์ แต่ก็มีข้อด้อยหลายอย่างเช่นกัน ชุดตรวจเชื้อเอดส์ด้วยตนเองถูกผลิตขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่าย แต่ผู้ใช้ก็ต้องเก็บตัวอย่างน้ำลายและเลือดด้วยตนเอง โดยต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งผลลัพธ์ของการตรวจจะมีความถูกต้องและแม่นยำแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่ ในบางครั้งขั้นตอนนี้อาจสร้างปัญหาได้

ชุดตรวจ hiv มีความแม่นยำสูง หากดำเนินตามคำสั่งของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ตามปกติแล้ว ชุดตรวจ hiv ด้วยตนเองจะมีความถูกต้องแม่ยำสูง โดยเฉพาะหากมีการตรวจดำเนินการตามกำกับของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งชุดตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเองนั้น จะมีการตรวจหาแอนติบอดี้ หรือภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อต้านเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีแต่อย่างใด แต่เนื่องจากภูมิต้านทานของร่างกายเหล่านี้ มักไม่ประกฎให้เห็นทันทีหลังการติดเชื้อ แต่จะสร้างขึ้นหลังจากติดเชื้อไปแล้วระยะหนึ่ง ดังนั้น หากผู้ใช้ตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเอง หลังจากผ่านไปสามเดือนที่ร่างกายได้รับเชื้อเอชไอวี ก็มีอากาศที่ผลการตรวจจะออกมาเป็นผลบวกสูง และเมื่อผลการตรวจเป็นบวกก็แสดงให้เห็นว่ามีการติดเชื้อแล้ว .