จีนประสบความสำเร็จ ทดลองรักษาเบาหวาน ด้วยการใช้มือถือสั่งการ

จีนประสบความสำเร็จ ทดลองรักษาเบาหวาน ด้วยการใช้มือถือสั่งการ

จีนประสบความสำเร็จ ทดลองรักษาเบาหวาน ด้วยการใช้มือถือสั่งการ

นักวิจัยจากประเทศจีน ทดลองรักษาเบาหวานในหนูทดลอง ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ สั่งการให้เซลล์ในร่างกายที่เป็นเบาหวานสามารถผลิตอินซูลินออกมาเองได้ เตรียมพัฒนาต่อยอดนำไปใช้กับมนุษย์และใช้รักษาโรคอื่น  ๆ ในอนาคต

วิธีการรักษาเบาหวานดังกล่าว ถูกคิดค้นขึ้นจากคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์จีนตะวันออก (East China Normal University) ในนครเซี่ยงไฮ้ โดยทำการทดลองใช้แอปพลิเคชันจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สั่งการให้เซลล์ร่ภายในางกายของหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวาน ผลิตสารควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อย่าง “อินซูลิน” ออกมาเองได้

วิธีรักษาเบาหวานด้วยมือถือ ประกอบไปด้วยวิทยาการ 2 ส่วน

ผลการทดลองรักษาเบาหวานด้วยมือถือดังกล่าว ถูกเผยแพร่ลงในสารสาร Science Translational Medicine ได้ระบุไว้ว่า เทคโนโลยีการรักษาแห่งอนาคตนี้ ประกอบไปด้วยวิทยาการ 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1.วิทยาการส่วนแรกคือการทำให้เซลล์ร่างกายปกติสามารถผลิตอินซูลินขึ้นเองได้ โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม สำหรับเซลล์ที่ถูกดัดแปลงแล้ว จะตอบสนองก็ต่อเมือ ถูกกระตุ้นด้วย “แสงสีแดงคลื่นความถี่หนึ่ง” ซึ่งร่างกายจะผลิตอินซูลินออกมาในกระแสเลือด เมื่อได้รับแสงสีแดงเฉพาะคลื่นความถี่นี้เท่านั้น

2.วิทยาการส่วนที่สองของการรักษาเบาหวานด้วยโทรศัพท์มือถือ คือการใช้ “แอปพลิเคชัน” เป็นตัวสั่งการให้เซลล์ในร่างกาย สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้โดยอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

วิธีรักษาเบาหวานด้วยมือถือ มีข้อดีคือ ไม่ต้องให้คนมาคอยดูแล

อย่างไรก็ตาม ในการทดลองรักษาเบาหวานขั้นต้น ยังต้องอาศัยการเจาะเลือดเป็นระยะ เพื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของตัวหนูทดลอง พร้อมกับพิจารณาการให้อินซูลิน ในปริมาณที่มีความเหมาะสม โดยในอนาคต นักวิจัย ตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างระบบอัตโนมัติ ที่มีความสามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้เองตลอดเวลา รวมถึงพัฒนาให้ร่างกายคำนวณปริมาณอินซูลิน ที่จะผลิตออกมาและสั่งการเซลล์ร่างกายให้ผลิตอินซูลินเองได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องมีคนคอยควบคุมแต่อย่างใด

ความสำเร็จของการรักษาเบาหวาน ด้วยมือถือในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการปูทางไปสู่ยุคใหม่แห่งวงการแพทย์ ซึ่งวิธีการรักษาจะมีความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตรวจรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

นักวิจัยตั้งเป้าว่า เทคนิคนี้จะสามารถนำไปใช้กับการรักษาโรคอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจากการรักษาเบาหวานด้วย ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ทุกคนอาจได้พบเจอผู้คนสวมใส่สายรัดข้อมือ ที่ฉายแสงสีแดงและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ดูแลรักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ ได้ด้วยด้วยตนเองกันอย่างกว้างขวางก็เป็นได้.