งานวิจัยอังกฤษเผย คนสูบบุหรี่มีอัตราการเกิดผมร่วงมากกว่าปกติ

งานวิจัยอังกฤษเผย คนสูบบุหรี่มีอัตราการเกิดผมร่วงมากกว่าปกติ

งานวิจัยอังกฤษเผย คนสูบบุหรี่มีอัตราการเกิดผมร่วงมากกว่าปกติ

             ผลงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ ของประเทศอังกฤษ ระบุไว้ว่า การสูบบุหรี่นอกจากอันตรายหลายอย่างที่ร่างกายได้รับแล้ว ยังส่งผลเสียต่อเส้นผมด้วยเช่นกัน ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบว่า คนที่สูบบุหรี่มวนมีอัตราการขาดหลุดร่วงของเส้นผมที่เร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหาศีรษะล้านและผมบางได้อย่างรวดเร็ว

งานวิจัยชิ้นนี้ ทำการศึกษาถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่และอัตราการเกิดผมร่วงในผู้ชายชาวเอเชีย แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลของการสูบหรี่ต่องการหลุดร่วงของเส้นผลในผู้สูบบุหรี่ชาวยุโรปและอเมริกัน จนกระทั่งได้ข้อสรุปออกมาได้อย่างชัดเจน ว่าผลของการสูบบุหรี่นั้นทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้จริง ถึงแม้เป็นคนที่มีเชื่อชาติแตกต่างกันก็ตาม

บุหรี่นอกจากทำให้ผมร่วงได้แล้ว ยังส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้าน

ปัญหาผมร่วงดูกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปในทันที เมื่อได้ทราบว่าการสูบบุหรี่นั้นส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างร้ายแรงหลายด้านด้วยกัน ทั้งรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า ผมหงอกไว นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยการเกิดโรคร้ายอีกนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง หัวใจ และโรคหัวใจ ความเสียหายต่อระบบหมุนเวียนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งถือว่าร้ายแรงมาก เพราะเมื่อเป็นแล้วมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก อีกทั้งการรักษายังมีราคาแพงด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากไม่นับถึงความรุนแรงแล้ว ปัญหาผมร่วงจากการสูบบุหรี่ถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ทรงผลต่อบุคลิกและทำให้เส้นผลมกลับมาดกดำได้ยากยิ่งกว่าผมหงอก หรือรอนเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นบนใบหน้าก่อนวัยอันควร

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บรรดาแพทย์ทั้งหลายต่างตั้งความหวังขึ้นว่า ผลการวิจัยผมร่วงจากการสูบหรี่ที่จัดทำขึ้นชิ้นนี้ ต้องก้าวเข้ามาเป็นเหตุผลหลักที่ช่วยในการโน้มน้าวใจคนที่ยังสูบบุหรี่ทั้งหลาย ให้สามารถตัดสินใจแน่วแน่ว่าต้องเลิกบุหรี่ให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม หรือหากรู้ว่าตนเองเลิกได้ยาก ก็สามารถสิ่งต่าง ๆ มาทดแทนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่

มีผลวิจัยจากต่างประเทศยืนยันว่ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนมากถึง 95%  เพราะไม่ใช่การเผาไหม้ในการทำให้เกิดควัน แต่เป็นการสร้างไอน้ำขึ้นมา  จึงไม่ก่อให้เกิดสารพิษชนิดต่าง ๆ มีเพียงนิโคตินเท่านั้นที่ร่างกายได้รับและสามารถเลิกสูบได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีอาการอยากอีกด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งมีปัญหานายทุนผูกขาดมาอย่างยาวนาน เช่น โรงงานยาสูบทั้งหลายล้วนต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักจนอาจทำให้ยอดขายลดลง หากบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายขึ้นมา

คนเอเชียมีโอกาสผมร่วงน้อยกว่าคนยุโรป

โดยทั่วไปแล้วรูปแบบของหนังศีรษะล้านในผู้ชายมักถูกถ่ายทอดกันผ่านทางพันธุกรรมและยังมีความเกี่ยวข้องอย่างมากับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายโดยตรง ซึ่งปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างก็พบว่ามส่วนสำคัญที่ทำให้หนังศีรษะล้านได้เช่นกัน ที่สำคัญ ปัญหาหัวล้านยังแปรเปลี่ยนไปกันไปตามเชื้อชาติด้วย หากเป็นชาวเอเชียพบว่ามีปัญหาหัวล้านน้อยกว่าคนจากยุโรป นั่งจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหาผมหลุกร่วงไวกว่าปกติ.