การเลี้ยงลูกด้วยนมผงสำหรับเด็กหรือจากเต้า คือสิทธิ์ของคุณแม่ที่ต้องเคารพ

การเลี้ยงลูกด้วยนมผงสำหรับเด็กหรือจากเต้า คือสิทธิ์ของคุณแม่ที่ต้องเคารพ

การเลี้ยงลูกด้วยนมผงสำหรับเด็กหรือจากเต้า คือสิทธิ์ของคุณแม่ที่ต้องเคารพ

            “เมื่อผู้หญิงได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการเปลี่ยนมาให้ลูกกินนมผงสำหรับเด็ก แทนที่น้ำนมจากเต้า ถือเป็นสิทธิ์ของเธอเอง ซึ่งเป็นทางเลือกที่เธอได้ตัดสินใจแล้ว ก็ควรได้รับการเคารพ” ผู้ผดุงครรภ์กล่าว จากคำแถลงใหม่ของราชวิทยาลัยผดุงครรภ์ (Royal College of Midwives) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการสนับสนุนหากต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมผง ในกรณีที่ได้รับคำแนะนำรอบด้านมาเป็นอย่างดีแล้ว

คุณแม่ที่ให้นมผงสำหรับเด็กแก่ลูก มักเกิดความรู้สึกผิด

องค์กรด้านการคลอดบุตร (National Childbirth Trust) ได้เผยว่า บรรดาคุณแม่ที่อยู่ในช่วงเวลาให้นมลูกส่วนใหญ่ มักมีความรู้สึกกดันและรู้สึกเหมือนถูกจำกัด ว่าต้องให้นมบ่อยแค่ไหน ที่ไหน และให้นานเท่าไหร่ ขณะเดียวกัน ทางด้านคุณแม่ที่เลือกให้ลูกกินนมผงก็มักเกิดความรู้สึก หรือรู้สึกเป็นปมในใจเช่นกัน

มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลได้ศึกษาประสบการณ์ของแม่กว่า 1,600 ราย ในปี 2017 พบว่านมผงสำหรับเด็กคือตัวเลือกที่คุณแม่เลือกใช้กว่า 890 ราย ซึ่งคุณแม่เหล่านี้มีความรู้สึกผิดร้อยละ 67 รู้สึกว่าถูกประณามร้อยละ 68 และรู้สึกอยากแก้ไขการให้นมลูกของตนเองใหม่ร้อยละ 76

ส่วนทางด้าน ดร.วิกตอเรีย ฟอลลอน จาก University’s School of Psychology ได้ระบุไว้ว่า จากการเฝ้าติดตามและศึกษาผู้หญิงที่มีความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอดแต่มีเหตุให้ต้องหยุดลงนั้น มีแนวโน้มรู้สึกผิดต่อตนเองมาก เช่นเดียวกับคุณแม่ที่ต้องให้ลูกกินนมจากขาดตั่งแต่คลอด ก็มักเกิดความรู้สึกผิดติดตัวเช่นกัน

คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมผงสำหรับเด็กได้ แต่ในช่วง 6 เดือนแรก น้ำนมแม่เหมาะสมที่สุด

ในสหราชอาณาจักพบว่า มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้คุณแม่ส่วนใหญ่ได้เริ่มทดลองให้นมแม่ในช่วงแรกก็ตาม แต่ก็มีคุณแม่จำนวนน้อยกว่าครึ่งที่ให้นมลูกจากเต้าติดต่อกันยาวนาน จนกระทั่งลูกมีอายุ 6 สัปดาห์

ตามคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ความเห็นว่าหากเป็นไปได้เด็กทารกควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว ตลอดระยะเวลา 6 เดือนแรกของชีวิต และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรดำเนินการติดต่อกันไป 2 ปี หรือนานกว่านั้น ควบคู่กับการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้วก็ควรเป็นทางเลือกของผู้หญิง ว่าต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมผงสำหรับเด็ก หรือเลี้ยงลูกด้วยนมจากเต้า กิลล์ วอลตัน – ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารราชวิทยาลัยผดุงครรภ์ กล่าวว่า “ผู้ผดุงครรภ์ควรให้ข้อมูลที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวเองว่ามีทางเลือกเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”

“เราตะหนักดีว่าผู้หญิงบางคนจำเป็นต้องให้นมผงสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ทำให้ผู้หญิงไม่อาจเลี้ยงลูกด้วยนมเจ้าเต้าได้ และถ้าผู้หญิงเหล่านั้น ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมผง พวกเขาก็ต้องได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนเท่าที่จำเป็น สำหรับการเตรียมขวดนมและสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อช่วยในการพัฒนาความใกล้ชิดและสายใยเชื่อมโยงของแม่และลูก” กิลล์ วอลตัน กล่าว

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.dumex.co.th/articles/Pages/0_6months/Child%20Development/choices-baby-imf.aspx