ทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อม
ข้อเข่าเสื่อม
ทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อม สถานการณ์ของผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นตามอายุขัย โดยอายุขัยเฉลี่ยปัจจุบันของประชากรโลกส่วนมากจะอยู่ที่ 79 – 80 ปี ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าข้อเข่าเสื่อมจะเกิดกับเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ทว่าในปัจจุบันกลับพบว่ากลุ่มวัยกลางคนขึ้นไปก็มีโอกาศเสี่ยงได้เช่นกัน …